• Klasa patronacka ABC-Czepczyński

    • W ramach podpisanego Listu Intencyjnego zawartego pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych w Międzychodzie, a Firmą ABC-Czepczyński, organizowane są lekcje i warsztaty dla uczniów klas partnerskich.

     W tym tygodniu w takiej lekcji wzięli udział uczniowie klas I i II kształcących się w zawodzie technik spedytor. Wykład dotyczący BHP w pracy spedytora poprowadził p. Zbigniew Dziubiński - Członek Zarządu oraz osoba odpowiedzialna za szkolenia BHP w Firmie ABC-Czepczyński.

     Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, jakie zagrożenia występują na stanowisku pracy spedytora, jak właściwie wykonywać obowiązki oraz organizować stanowisko pracy, by nie zagrażało ono bezpieczeństwu pracownika. Uczniowie usłyszeli także wiele przykładów wziętych prosto z życia i otrzymali odpowiedź na zadawane pytania.

     Lekcja o BHP to część cyklu wykładów zaplanowanych dla uczniów kształcących się w zawodzie technik spedytor. W najbliższy poniedziałek uczniowie wezmą udział w prelekcji dotyczącej kwestii CSR oraz w warsztatach dotyczących rekrutacji w branży TSL. 


     W ramach partnerstwa pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych, a Firmą ABC-Czepczyński odbyły się kolejne wykłady dla uczniów kształcących się w zawodzie technik spedytor oraz technik hotelarstwa.

     W pierwszej kolejności uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładu prowadzonego przez specjalistę ds. HR, który opowiedział o przebiegu procesu rekrutacyjnego, elementach niezbędnych podczas tworzenia CV czy najczęściej popełnianych błędach przez kandydatów.

     Drugi wykład dotyczył zagadnień CSR czyli Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, którą poprowadził p. Damian Kupczyk. Uczniowie dowiedzieli się czym jest CSR, jakie są jego założenia oraz w jaki sposób politykę CSR realizuje Firma ABC-Czepczyński na przykładach wspierania inicjatyw lokalnych oraz prowadzonych przez siebie projektów tj. ABC-Ekonomii.

     Serdecznie dziękujemy słuchaczom za uwagę, aktywność i zadawane pytania. Mamy nadzieję, że nasze spotkania przyczynią się do zwiększenia kompetencji, umiejętności oraz wiedzy uczniów Zespołu Szkół Technicznych.

  • Logowanie

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie
   • zs_technicznych_miedzychod@onet.pl
   • kakolewskik@gmail.com
   • Budynek A tel./fax +48 95 748 24 20 Budynek B tel./fax +48 95 748 24 78
   • Budynek A ul. św. Jana Pawła II 6A, 64-400 Międzychód, Budynek B ul. Dworcowa 24, 64-400 Międzychód
 • Galeria zdjęć

   brak danych