• Rekrutacja


   • Uwaga! Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

    OPISY KIERUNKÓW(KLIK)

    1. Podanie o przyjęcie do szkoły.
    2. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
    3. Kserokopia odpisu skróconego aktu urodzenia.
    4. Karta zdrowia.
    5. Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
    6. 2 fotografie.
    7. Dyplomy i inne zaświadczenia dokumentujące osiągnięcia kandydata.
    8. Orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli kandydat takie posiada).
    9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

     

    Dokumenty można składać w sekretariatach szkoły (budynek A oraz B) w godz: 800 – 1500

    Harmonogram dostępny jest tutaj.

    Regulamin rekrutacji możesz pobrać tutaj.

    Druk podania można otrzymać w gimnazjum lub w sekretariacie naszej szkoły.

    Druk podania do Zespołu Szkół Technicznych możesz też pobrać tutaj.

    Druk podania do LO dla Dorosłych można pobrać tutaj.

    Druk podania do Szkoły Policealnej można pobrać tutaj.

    Druk załącznika do podań (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) można pobrać tutaj.

    Druk podania o powtarzanie semestru można pobrać tutaj.

  • Logowanie

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Międzychodzie
   • zs_technicznych_miedzychod@onet.pl
   • kakolewskik@gmail.com
   • Budynek A tel./fax +48 95 748 24 20 Budynek B tel./fax +48 95 748 24 78
   • Budynek A ul. św. Jana Pawła II 6A, 64-400 Międzychód, Budynek B ul. Dworcowa 24, 64-400 Międzychód
 • Galeria zdjęć

  • Wycieczka do Warszawy
  • Konkurs "W hołdzie obrońcom Ojczyzny"
  • Turniej w kosza
  • Turniej w kosza
  • Noc filmowa
  • Dzień Śpiocha